Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-217 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-217

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-186 patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 196–201 punktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. B-TS-1183 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 8 ir 11 punktais ir atsižvelgdama į delegavimo raštus, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Sudaryti šios sudėties Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisiją:

1.1.  Žilvinas Gelgota, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

1.2.  Gedeminas Gudaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

1.3.  Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

1.4.   Simona Bikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

1.5.   Rita Viktoravičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė);

1.6.  Evaldas Plečkaitis, Vilkaviškio dekanato šeimos centro valdybos narys;

1.7.  Lijana Jančauskienė – Vilkaviškio socialinės pagalbos centro darbuotoja;

1.8.  Robertas Mickevičius – Vilkaviškio „Lions“ klubo narys.

2.         Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. B-TS-1183 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka          

______________

 

 

Į pradžią