Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-218 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-218

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu,  16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-1227 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo”, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

               1. Perduoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – pravažiuojamąjį kelią VK1013 prie Staugaičių k. (nuo kelio 5113 Virbalis–Kumečiai, ilgis – 3,194 km) Sodžiaus g., registro numeris – 44/2157754, unikalus numeris – 4400-4715-2529, inventorinis Nr. 0133466, įsigijimo vertė – 129 540,00 Eur, likutinė vertė 2019 m. rugsėjo 1 d. – 125 581,76 Eur, patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo, savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms – savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, taisymui, tiesimui ir saugaus eismo organizavimui įgyvendinti ir vykdyti.

2. Įgalioti Vilkaviškio rajono savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka      

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią