Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-220 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1207 "DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS" 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

           

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D.  SPRENDIMO NR. B-TS-1207 „DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-220

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1207 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ 1 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią