Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-221 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILKAVIŠKIO VANDENYS" GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-221

Vilkaviškis

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 7, 8 punktais, 34 straipsnio 9 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 „Dėl nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. O3-788 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimą Nr. 03E-460 „Dėl UAB „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2019 m. spalio 4 d. aiškinamąjį raštą Nr. SD-230 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,84 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,67 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,17 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,51 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,60 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,06 Eur/m3;

1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,81 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,66 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,15 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,50 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,59 Eur/m3;

1.2.2.3 nuotekų dumblo tvarkymo – 0,06 Eur/m3;

1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,89 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1 geriamojo vandens tiekimo – 0,76 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,13 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,49 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,58 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,06 Eur/m3;

1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,78 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,65 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,13 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,49 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,58 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,06 Eur/m3;

1.5. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,35 Eur butui per mėn.;

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos
prietaiso – 0,61 Eur butui per mėn.;

1.6. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 9,08 Eur namui per mėn.;

1.7. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,02 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,46 Eur namui per mėn.;

1.8. vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas – 2,39 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.9. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę
kainą – 6,43 Eur/m3;

1.10. paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,17 Eur/m3;

1.11. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,035 Eur/m3;

1.12. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,026 Eur/m3;

1.13. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,003 Eur/m3.

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio sprendimo 1 punkte nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos suderintos trejų metų laikotarpiui nuo šių kainų įsigaliojimo dienos;

2.2. pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos lygios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinėms kainoms.

3. Pripažinti netekusiu galios nuo naujų kainų įsigaliojimo dienos Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. B-TS-933 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja ir kainos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 10 dalimi.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

 

 

______________


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią