Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-222 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PAVADINIMŲ PARINKIMO GATVĖMS, PASTATAMS, STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS, ESANTIEMS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO

  

 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL PAVADINIMŲ PARINKIMO GATVĖMS, PASTATAMS, STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS, ESANTIEMS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-222

Vilkaviškis

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, komisijos sudėtį, patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-82 „Dėl pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu, ir 1 punktą išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui šios sudėties Pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, komisiją:

Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Antanas Žilinskas, Savivaldybės tarybos narys;

Vilma Kolpakovienė, Juridinio skyriaus vedėja;

Ilona Vitkauskaitė, Bendrojo skyriaus vyriausioji kalbos specialistė;

Atitinkamos vietovės seniūnijos seniūnas, seniūnaitis, bendruomenės pirmininkas.“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 


Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 


 

 

 

 

 

Į pradžią