Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-577 2008-10-31
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

   

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

 

 

2008 m. spalio 31 d. Nr. B-TS-577

Vilkaviškis

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo  (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008,  Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a:

Suteikti Vilkaviškio rajono savivaldybės garbės piliečio vardą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Algirdui Butkevičiui.

 

Savivaldybės meras

     Algirdas Bagušinskas    

______________

 

 


 

 

Į pradžią