Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-353 2020-04-24
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO LAIKO SUDERINIMO

vilk_herb

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

 

Dėl švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo

 

2020 m. balandžio 24 d. Nr. B-TS-353

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 113 straipsnio 4 dalimi, Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 1.1 papunkčiu,  5 punktu ir atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų raštus, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suderinti Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. B-TS-758 „Dėl švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo“ 1 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B-TS-353

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO PRADŽIOS, PABAIGOS IR PIETŲ PERTRAUKOS LAIKAS

 

Eil.

Nr.

Švietimo įstaiga

Darbo pradžia

Pietų

pertrauka

Darbo pabaiga

1

2

3

4

5

1.

Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras

7.30

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

21.00

2.

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

19.00

3.

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija

7.15

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

21.00

4.

Vilkaviškio r. Pajevonio pagrindinė mokykla

7.10

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

21.00

5.

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinė mokykla

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

18.00

6.

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija

Pirmadienį–penktadienį – 7.00

Šeštadienį– sekmadienį – 9.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

22.00

7.

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla

7.30

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

22.00

8.

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

21.00

9.

Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

21.00

10.

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

19.00

11.

Vilkaviškio r. Alvito mokykla-daugiafunkcis centras

7.00

 

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

20.00

 

12.

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

7.30

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

20.30

13.

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

20.00

14.

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

22.00

15.

Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

20.00

 

16.

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija

6.45

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

21.30

17.

Vilkaviškio pradinė mokykla

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

18.00

18.

Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

19.00

19.

Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

17.30

20.

Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“  specialioji mokykla

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

Pirmadienį–

ketvirtadienį – 7.00

(dirba 24 val.);

Penktadienį – 16.45

21.

Vilkaviškio r. Kybartų suaugusiųjų mokykla

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

21.00

 

22.

Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

18.30

23.

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

Pirmadienį–

ketvirtadienį – 7.00

(dirba 24 val.);

penktadienį – 19.00

24.

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

18.30

25.

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

18.30

26.

Vilkaviškio muzikos mokykla

 

Pirmadienį–penktadienį –7.00

šeštadienį – 8.20

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

Pirmadienį–

penktadienį – 20.00

Šeštadienį – 15.30

27.

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

21.00

28.

Vilkaviškio rajono sporto mokykla

Pirmadienį–penktadienį – 8.00

Šeštadienį, sekmadienį –10.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

Pirmadienį–

penktadienį – 21.00

šeštadienį,

sekmadienį 20.00

29.

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba

7.00

Pagal individualų darbuotojų darbo grafiką

21.00

 

___________________________

 

Į pradžią