Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-992 2014-04-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. B-TS-135 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

   

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

Dėl vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo Nauja redakcija ir vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos  2011 m. spalio 28  d. sprendimo NR. B-TS-135  1 punkto  pripažinimo netekusiu galios

 

 

2014 m. balandžio   25 d. Nr. B-TS-992

Vilkaviškis

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr.55-1049, 2000, Nr.91-2832, 2008, Nr.113-4290)  16 straipsnio 2 dalies 1 punktu bei 18 straipsnio 1 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.                   Neteko galios.

2015 m. spalio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-186 redakcija

 

2.      Pripažinti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio  28 dienos sprendimo Nr. B-TS-135 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo nauja redakcija ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. B-TS -1289 1 punkto, 2011 m sausio 28 d.  sprendimo Nr. B-TS-1437 ir 2011 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. B-TS-117 pripažinimo netekusiais galios“ 1 punktą netekusiu galios nuo šio sprendimo įsigaliojimo  dienos.         

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

Patvirtinta

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2014 m. balandžio  25 d. sprendimu  Nr. B-TS-992

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

 

 

 

Neteko galios.

2015 m. spalio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-186 redakcija

 

Į pradžią