Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. B-MP-15 2015-04-23
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATSTOVŲ KANDIDATŪRŲ TEIKIMO

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATSTOVŲ KANDIDATŪRŲ TEIKIMO

 

2015 m. balandžio 23d. Nr. B-MP –15

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B-TS-992, 140.1.3 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. B-TS-61, 5 punktu ir atsižvelgdamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Jungtinės frakcijos ir Liberalų frakcijos 2015-04-22 Posėdžio protokolą Nr. 1 bei į Romaldo Mačiulio ir Vidutės Petrauskienės sutikimus:

1. T e i k i u  Danutės Grabauskienės kandidatūrą į Vilkaviškio rajono savivaldybės Etikos komisijos pirmininko pareigas.

2. T e i k i u  Romaldo Mačiulio ir Vidutės Petrauskienės kandidatūras į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos narius.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka          

______________

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Skelbti viešai

Parengė

 

Dileta Kviesulaitienė

Į pradžią