Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. B-MP-48 2015-09-02
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
Pastaba: Be teksto

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS PASKELBIMO

vilk_herb

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

 

POTVARKIS

dėl vietos gyventojų apklausos  paskelbimo

 

2015 m. rugsėjo 2 d.  Nr. B-MP-48

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 22 punktu, 40 straipsnio 1 dalimi, 42 straipsnio 4 dalimi, 44 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 patvirtintų Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių V skyriaus nuostatomis, nusprendžiu:

1.   Paskelbti vietos gyventojų apklausą dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių nustatymo, panaikinimo ir gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ir keitimo pagal valstybės įmonės Registrų centro parengtus planus.

2.   Nustatyti:

2.1.   apklausai teikiamų klausimų tekstą:

2.1.1. Pritariu (nepritariu), kad (nurodomas gyvenamosios vietovės pavadinimas) gyvenamoji vietovė būtų nustatyta (panaikinta) pagal parengtą planą;

2.1.2. Pritariu (nepritariu), kad (nurodomas gyvenamosios vietovės pavadinimas) teritorijos ribos būtų nustatytos (pakeistos) pagal parengtą planą;

2.2. apklausos teritoriją – Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorija;

2.3.  apklausos būdą – tiesioginės gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose;

2.4.   apklausos laikotarpį –  nuo 2015 m. rugsėjo 7 d. iki 2015 m. iki spalio 23 d.  Susipažinimas su sprendiniais ir gyventojų apklausa vykdomi Seniūnijų administraciniuose pastatuose darbo dienomis, darbo valandomis, nuo 10 val.  iki darbo pabaigos;

2015 m. spalio 9 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero potvarkio Nr. B-MP-60 redakcija

 

2.5.   apklausos vykdymo vietą – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų administraciniuose pastatuose.

3.    Sudaryti šią vietos gyventojų apklausos komisiją:

Saulius Vabalas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas,

Mindaugas Šaučiūnas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas, pirmininko pavaduotojas,

Arūnas Sakalauskas, Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas,

Ina Vasiliauskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė,

Atitinkamos seniūnijos seniūnas.

4. Pavesti Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos direktoriui organizuoti vietos gyventojų apklausą.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

     

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešai skelbiamas

Parengė

 

Ina Vasiliauskienė

Į pradžią