Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. B-MP-60 2015-10-09
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
Pastaba: Be teksto

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2015 M. RUGSĖJO 2 D. POTVARKIO NR. B-MP-48 ,,DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS PASKELBIMO" 2.4 PUNKTO PAKEITIMO

vilk_herb

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

 

POTVARKIS

dėl 2015 m. rugsėjo 2 d. potvarkio NR. B-MP-48 ,,Dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo“ 2.4 punkto pakeitimo

 

2015 m. spalio 9 d.  Nr. B-MP-60

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi  ir 20 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 patvirtintų Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių  36 punktu,

 pakeičiu  Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2015 m. Rugsėjo 2 d. potvarkio Nr. B-MP-48 ,,Dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo“ 2.4 punktą: vietoj žodžių ,,iki 2015 m. spalio 9 d.“ įrašau žodžius ,,iki spalio 23 d.“  ir punktą išdėstau taip:

,,2.4. apklausos laikotarpį – nuo 2015 m. rusėjo 7 d. iki 2015 m. spalio 23 d. Susipažinimas su sprendiniais ir gyventojų apklausa vykdomi Seniūnijų administraciniuose pastatuose darbo dienomis, darbo valandomis nuo 10 val. iki darbo pabaigos“.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

     

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

Viešai skelbiamas

Parengė

 

Ina Vasiliauskienė

Į pradžią